30 oktober 2014

De firma Beukema start het uitbaggeren van de sloten op ons terrein

Sloten1.jpg

Eerst werden er netjes rijplaten gelegd om pad en singels te sparen

Sloten2.jpg

Daarna werden met deze kraan alle bagger en takken uit de sloten in een grote aanhanger geschept.

Dit slib werd afgevoerd naar de stort achter op het Zernike.

Sloten3.jpg

Sloten4.jpg

De firma Beukema heeft een vernuftig bootje ontwikkeld dat de bagger voor zich uit kan duwen.