- Zaterdag 6 januari was er een weer geslaagde nieuwjaarsborrel, van 12 tot 15 uur.

- Zaterdag 10 februari werd de snoeicursus gehouden.
   Het begon om 10 uur in de kantine met een stukje theorie over het snoeien van fruitbomen en -struiken.
   Rond 11 uur gingen we naar buiten voor de praktijk. Om 12.30 uur was deze zeer geslaagde cursus afgerond.
   Er was een grote opkomst en de meeste deelnemers waren van buiten de vereniging.

- Zaterdag 10 maart gaf Kees van Vliet de workshop "tuinieren op klei".
   Met 13 enthousiaste deelnemers was het een inspirerende workshop.
   Het had die ochtend geregend en indachtig de woorden "ge zult niet bezig gaan in natte klei"
   zijn we binnen gebleven.
   Het werd uiteindelijk meer een dialoog dan een workshop.
         
- Zaterdag 24 maart was het eerste werkplan van dit seizoen.
  
Het rooster van het werkplan staat in de nieuwsbrief van maart en op het inlog-deel van deze website.
   Verder hangt er een lijst in de kantine en komen de namen een week tevoren op het bord bij de ingang. 

- Zaterdag 24 maart kwamen er 3 vrachten groencompost uit Gaarkeuken.
  
In totaal zo'n 90 m3.
   De intekenlijst hangt in de kantine.

- Dinsdag 10 april was de thema-avond "zelf zaden telen" gegeven door Janneke Tops.
  
Deze avond was erg inspirerend voor degenen die al zelf zaden telen maar ook voor mensen die het overwegen.
   Met goede tips over welke gewassen zich er voor lenen, het moment van oogsten, het schonen en bewaren.

- Vrijdag 20 april was de zeer goed bezochte voorjaars ledenvergadering om 19.30 in de kantine.   

- Zaterdag 12 mei was de plantjesruildag, van 10.30 tot 13 uur, bij de kantine.

- Zaterdag 30 juni was onze jaarlijkse Open Dag.
   Met veel bezoekers en prachtig weer. Jan Erik en nog een stel tuinders waren op hun tuin om over hun wetenswaardigheden te vertellen.
   Er was een puzzeltocht voor kinderen. Diana's tuin is verkozen tot meest bij- en vlindervriendelijke tuin.
   Bij de kantine waren heerlijke hapjes en drankjes te krijgen.