Pronkjewailtjes

    

Ledenblad VAV Vinkhuizen nr 2     zomer 2016

 

Inhoud

Komende activiteiten
Van de voorzitter
De Open Dag 2016
Wie helpt op de bloementuin
"De Tuinliefhebber"(Herfstnummer)
Oproep voor kandidaat bestuursleden
Phytophthora
Tuinafval/groen afval
Vlinders
Vlindersvoorkomen op de tuinen
Blij met klei
Vrijwilligersuitje
Werkplan
Wie wat en waar in onze vereniging

Komende activiteiten

8 oktober oogstfeest

Van de voorzitter

Op het moment dat het ledenblad weer uit moet komen o.a. met daarin het werkplan voor het najaar bekruipt mij altijd een gevoel van nostalgie. Het seizoen loopt weer op zijn einde en overal op het terrein zie je alweer stukken grond, die leeg zijn en/of al weer klaargemaakt zijn voor de winter. De open dag is geweest en het bestuur is al weer bezig met de voorbereiding van de ALV in november. De activiteitencommissie heeft nog één activiteit op stapel staan het pompoen-/oogstfeest. Ja, ja ze blijven feestjes organiseren. Zoals iedereen heeft kunnen zien hebben we het terras opnieuw laten bestraten en de septietank dusdanig in het terras verwerkt, dat niet langer bij iedere leegzuigbeurt het helle terras opengebroken hoeft te worden. Ook hebben we nieuw (2e hands) terrasmeubilair aangeschaft, zodat het er, volgens mij, gelikt mooi uitziet. In dit seizoen kregen we ook twee keer een trieste mededeling. Albert Schra en Rainier Djasmadi, beiden al jaren tuinders op ons complex, hebben hun echtgenotes verloren. Het bestuur heeft bij beiden, namens de leden hun deelneming betuigd. We willen jullie nogmaals van hieruit sterkte wensen. Op 18 november hebben we de najaarsledenvergadering gepland. Zoals u weet treden op dat moment drie van de vijf bestuursleden af. Secretaris Luuk Boiten, PR lid Leen Peeman en ondergetekende uw voorzitter. Gelukkig hebben we een aantal mensen gevonden, die geïntereseerd zijn om op te volgen, maar mocht er nog iemand zijn, die belangstelling heeft of iemand willen voordragen: Hij/Zij melde zich bij de secretaris of bij mij. Ik hoop dat de oogst het afgelopen seizoen gebracht heeft, waar jullie op gehoopt hebben, ondanks het zeer wisselvallige weer. Nog heel veel tuinplezier gewenst in het komende najaar.

Jan Roede

De Open Dag 2016

Terwijl ik dit verhaal zit te tikken stroomt de regen bij bakken naar beneden. Geen weer om in de tuin te werken of je moet al van een modderbad houden.
Maar wat hebben we het gisteren met de open dag weer getroffen. Een stralende zon, die over een vrolijke schare bezoekers op onze tuin scheen. En er was weer net als voorgaande jaren een hele grote groep mensen, die nieuwsgierig waren, naar wat er zoal op dat terrein achter het keurige hek met daarop de tekst “GOLDEN RAAND” gebeurde. Op dat punt al een zeer geslaagde dag.
De organisatie had weer een programma opgezet, dat klonk als de welbekende klok. Het nieuwe terras, met daarop de nieuwe terrasmeubelen, was voor een deel bezet met een prachtige partytent. Niet dat we die gezien het weer nodig hadden, of het moest al voor de schaduw zijn. De families Sobrati, Djasmani, Bakkati en Gangadien zorgden weer voor de lekkere hapjes, zodat het knorren van magen geen hinderlijke geluiden voortbrachten. Mehmet en Alex deden hun best om bij het publiek uitdrogingsverschijnselen te voorkomen. De koffie en thee met koek was voor iedereen gratis en de rest van de consumpties waren voor zeer betaalbare prijzen te verkrijgen.
De winkelcommissie had gedurende het seizoen op braak liggende terreinen aardappels en bonen verbouwd, die op deze dag te koop werden aangeboden. Ook dit vond gretig aftrek bij het publiek. De organisatiecommissie had nog gezorgd voor de ijscoman, die op het terrein zijn nering deed en ook een aantal tuinders bemande een kraampje om daarop hun hobby's aan den volke te tonen, zoals vilten, wijn maken enz. Ook de groep van de Flinke Vink gaf acte de présence met een kraam. in de achterzaal van de kantine waren activiteiten voor kinderen en Kees gaf een workshop grond bewerken en leidde diverse groepen mensen rond over de tuin. Kortom een zeer geslaagd en door iedereen gewaardeerd feest.

Oja, de commissie met daarbij nog een groot aantal vrijwilligers begon al voor tien uur met de opbouw van tenten en kraampjes, zodat om twaalf uur alles in gereedheid was om de gasten te ontvangen. En klokslag twaalf uur verschenen de eerste bezoekers. De groep vrijwilligers had nog net tijd om de hun aangeboden lunch te nuttigen. Al met al een zeer geslaagde open dag. Complimenten aan alle mensen, die mee hebben gewerkt om dit feest te doen slagen.

Jan

Wie helpt op de bloementuin ?

Het is wel prettig als de eerste blik op ons tuincomplex een beetje aardig is.
Enkele jaren geleden waren de percelen bij de ingang nogal een rommeltje en niet of slecht onderhouden. (Afgezien van de activiteiten van de bonengroep). Nu ligt er direct tegenover het hek een bloemenperceel ( “met de molentjes”) en wordt het perceel rechts kort gehouden.
Die bloementuin vraagt natuurlijk wel om regelmatig onderhoud en overleg over de inrichting. Wie wil wat van zijn/haar tijd hier in steken en ons helpen bij dit stukje werk voor de vereniging ?

Ananita Koster (tuin 43) en Luuk Boiten (tuin 10)

De Tuinliefhebber, (herfstnummer)

Het nieuwe nummer van het AVVN-blad is weer binnen en staat in de stander op de tafel in de kantine. “Het vakblad voor natuurlijk tuinieren”. Ter inzage voor iedereen. Het staat weer vol met interessante artikelen en weetjes. ( van alles over knoflook--wat je nog laat kunt zaaien--over koolsoorten, aardbeien, slasoorten, planten van bollen, vlinders en vlinderstruiken ---een kwekerij met honderd soorten vlinderstruiken !!--- boekentips, etc.). Interessant is ook het artikel met de visie van de nieuwe voorzitter van de AVVN, Ruud Grondel, een man met hart voor de (volkstuin-)zaak en een brede bestuurlijke ervaring ( o.a. wethouder van Amsterdam en Haarlem). ---Over de AVVN: Deze landelijke organisatie van hobbytuinders wil de bekendheid en het belang van volkstuinen bevorderen en biedt allerlei ondersteunende diensten aan de aangesloten verenigingen. Het gaat daarbij ook om juridische hulp bij conflicten met b.v. gemeenten over huurcontracten en bouwprojecten, die het voortbestaan van een volkstuingebied kunnen bedreigen. Het lidmaatschap van de AVVN is gebaseerd op het aantal leden, dat een vereniging heeft en is een groot bedrag. Onze vereniging heeft daar daarom vanaf gezien en we beperken ons tot een abonnement op het kwartaalblad.

Oproep voor kandidaat bestuurdsleden

Tijdens de aanstaande ledenvergadering op 18 november as. Treden de voorzitter Jan Roede, secretaris Luuk Boiten en bestuurslid belast met PR zaken Leen Peeman af. Volgens art 12 van de statuten kunnen leden zich kandidaat stellen voor het bestuurslidmaatschap. Ook kunnen leden door andere leden kandidaat gesteld worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de secretaris.

Phytophthora

Wat de aardappels betreft was dit een lastig jaar. Door het aanhoudend natte weer trad er ongewoon vroeg in het seizoen Phytophthora op. Phytophthora is een zeer besmettelijke schimmelziekte in aardappels en tomaten (beide van de familie der Nachtschaden). Wanneer je planten het hebben komen er bruine vlekken met een geel randje in de bladeren. Verwar het niet met het normale bruin worden door het ouder worden van de plant. Haal dan alle aangestoken bladeren van de plant. Dat heeft alleen zin wanneer het een tijd droog wordt. Anders kun je beter meteen al het loof van de plant vlak boven de grond afsnijden. Wanneer de sporen van de schimmel namelijk van het blad op de grond regenen en ze bereiken de knollen dan worden die ook aangestoken. Niet elk aardappelras is even gevoelig. Resistentie bestaat niet, het ras is hooguit ongevoeliger. Voer alle (ook niet besmette) aardappelloof af. Doe dat in dichtgebonden vuilniszakken. En doe het thuis in de groene container. Gooi het niet op je eigen composthoop. Want dan verspreid je met je compost de schimmelsporen. De VAM en andere verwerkers van groen afval composteren op een veel hogere temperatuur dan wij in onze composthoopjes bereiken, dan worden de schimmelsporen wel gedood. Phytophthora of niet: je mag 3 jaar lang geen aardappels meer op dat stuk grond zetten. Pas dus wisselteelt toe.
Dit is geen vrijblijvend verhaal: wij zijn allemaal verplicht Phytophthora te voorkomen en wanneer het toch optreedt, te bestrijden.

Tuinafval/groen afval

Elke tuinder moet zijn/haar tuinafval composteren of zelf afvoeren naar de groene container thuis of naar het wegbrengstation aan de Protonstraat. Kan dat in uw geval allemaal niet, vraag dan of het gezamenlijk weggebracht kan worden met de verenigingsaanhanger. Het moet dan in vuilniszakken worden gedaan. Zorg er voor dat er geen ander afval in die zakken komt zoals plastic, metaal, etc. Gooi het niet op een achteraf plekje op ons terrein. Vroeger of later komen we het dan weer tegen en hebben er alsnog een hoop werk van.

Vlinders

Een lange, magere man liep gebogen rond over het tuincomplex, in het biologische stuk, camera in de aanslag. Henk Dikkema is vlinderkenner en hij komt af en toe kijken hoe het er voorstaat met de vlinders.
Ik sprak met hem. Of hij nog iets bijzonders had gezien? ‘Nee, dit jaar niet. Het was een raar vlinderjaar.’ Van vorig jaar herinnerde hij zich de ligusterpijlstaart op een sering bij Jannie en Peter. Ze hadden het er nog over gehad of die vlinder niet wat in de war was. En in de tuin van Diana hadden vijf rupsen van koninginnepages gezeten, die hij graag bij hem thuis had laten overwinteren, dan waren ze zeker uitgekomen, maar dat was helaas niet gelukt. Koninginnepages voelen zich trouwens erg thuis op peen en pastinaak, die beide tot de familie van de schermbloemigen behoren. ‘
Zijn vlinders eigenlijk nuttig voor de bestuiving?’ vraag ik. Ja, nou ja, iets doen ze wel, maar vlinders zijn “egoïstisch” ze zorgen voor eten voor zichzelf, en zijn niet zoals bijen en hommels, die stuifmeel verzamelen voor een heel volk. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn bloemen niet het belangrijkst als het om vlinders gaat: ‘Daar moet je je niet op blindstaren,’ zegt Henk. ‘Bloei is er altijd wel. Waar het om gaat zijn de waardplanten. De planten waar vlinders hun eitjes op leggen, en waarop de rupsen hun voedsel vinden. Veel van die moestuinen zijn te opgeruimd, te netjes. Een stukje brandnetels van 50 bij 50 cm is al genoeg voor vlinders als de kleine vos, de dagpauwoog of het landkaartje. En let vooral ook op de hoge grassen, die hoeven niet eens te bloeien, want ook hier gaat het om de functie als waardplant.
Wat heel goed is om te doen, krijg ik te horen, is vuilboom aanplanten, waar je maar kunt. Je haalt er citroenvlinders en boomblauwtjes mee in huis, en ze trekken bijen aan. Ze zullen de opbrengst van de tuinders positief beïnvloeden. Henk wijst op het gaas van een ijverige tuinder over de kool . ‘Kijk, dat doen ze tegen de witjes. Wist je dat er drie soorten zijn? Je hebt het klein koolwitje, het klein geaderd witje en het groot koolwitje, waarvan alleen de laatste maar belangstelling heeft voor jullie kolen. Dat insectengaas moet alleen niet op de kool rusten, want dan legt die vlinder haar eitjes er gewoon doorheen.’ Waar de meeste vlinders zitten? ‘Achter op het biologische stuk, daar is het een ideale wereld is voor de vlinder, door de hoekjes, de afwisseling en de rommeltjes.’ Naar vlinders moet je kijken, luidt het advies ten slotte, veel mensen zeggen: je hebt twee soorten vlinders, witte en bruine, als je beter kijkt, zie je meer.

Bert

Vlindersvoorkomen op de tuinen

Soort Voedsel- of waardplant Generaties per jaar Vliegtijd Hibernatie
Koninginnenpage peen, pastinaak, dille, meestal 2 april, mei pop
venkel augustus
Groot koolwitje boerenkool, spruitkool, 2 mei - september pop
witte kool, rode kool
Klein koolwitje kruisbloemigen 2 tot 4 einde maart - oktober pop
Klein geaderd witje kruisbloemigen 2 tot 4 einde maart - oktober pop
Oranjetipje Pinksterbloem, altijd 1 einde maart -einde mei pop
look zonder look
Citroenvlinder *1 Vuilboom altijd 1 hele jaar door, adult
behalve juni
Kleine vuurvlinder Veld- schapenzuring meestal 2 vanaf april jonge rups
soms 3 tot oktober
Boomblauwtje Vuilboom, hedera meestal 2 vanaf april pop
en vele andere soms 3 tot oktober
Icarusblauwtje Luzerneklaver, rode klaver 2 of 3 vanaf mei tot oktober jonge rups
rolklaver
Dagpauwoog Brandnetel 1 tot 3 hele jaar door adult
Kleine vos Brandnetel 1 tot 3 hele jaar door adult
Atalanta Brandnetel 1 tot 3 hele jaar door adult
Distelvlinder distels, brandnetel, 1 tot 3 einde april - oktober hier niet
Gehakkelde aurelia brandnetel, kruisbes, hop meestal 2 hele jaar door adult
e.v.a.
Hooibeestje Grassen 3 en meer vanaf mei tot november rups
Bont zandoogje Grassen 3 en meer vanaf einde maart rups of pop
Bruin zandoogje Grassen altijd 1 juni tot september rups
Koevinkje Grassen altijd 1 juni tot september rups
Groot dikkopje Grassen altijd 1 juni tot september rups

Blij met klei

Ik had een tuin op het zand in Drente. Ik ging er vanuit Stad op de fiets naartoe. Vroeger was dat geen probleem, maar ik werd ouder. De afstand begon te tellen, en ik was al moe voordat ik ginds het eerste knopkruid gewied had. En er was veel knopkruid. Dat kon zo niet langer.

Mijn vrouw keek rond op internet en zei: ‘Kijk, Golden Raand, in Vinkhuizen, die hebben tuinen vrij.’ Ik wist niet anders dan dat volkstuinen een wachtlijst hadden. We fietsten ernaartoe en liepen over het terrein. We zagen de bouwstijl van de tuinhokjes, die kunstig in elkaar waren gezet van sloopmateriaal, vooral oude raampartijen en deuren. Niks was recht. En ze waren functioneel, voor je gereedschap, niet om het zelf gemakkelijk in te hebben. Dit was een tuincomplex voor werkers. Het was november en guur, maar die huisjes stemden me opgewekt.

We lieten weten graag een tuin te willen. En toen kwam die stevige brief. We moesten goed weten waar we aan begonnen. Wij hebben hier namelijk zware klei. Groninger zeeklei, die zich weliswaar leent voor tuinieren, maar niet zonder hevige tegenstand’ (mijn samenvatting doet de brief geen recht). We zouden ons bezinnen op de uitdaging en dan beslissen.

Eind november konden we beginnen. Ons stuk was dicht begroeid – en dat was meteen al heel vertrouwd – met knopkruid. Maar daarmee hield de vergelijking met onze oude tuin op. Ik stak mijn spa in de grond. Het ging nauwelijks. Ik wilde hem er weer uittrekken, ook dat ging nauwelijks, en toen ik de spa omdraaide – spitten was de bedoeling – liet de klei niet los, zodat ik moest schudden. Toen ik omkeek naar de meters die nog wachtten, werd ik moedeloos. Meer nog toen het ging regenen en je verplaatsen over onze tuin ook een kunst bleek.

Elke dag hebben we een klein stukje gedaan. We kregen de smaak te pakken. We hebben alle hoge luchten boven het veld gezien, en de lage, en de zon flets door de kale populieren zien schijnen. En blaren op onze handen gekregen en natte voeten. Iemand kwam langs. ‘Goed bezig,’ zei die. Jannie, van een tuin verderop, bracht thee met een Bastognekoek.

We hebben ten slotte de hele tuin om gekregen. En beplant en ingezaaid. Niet alles ging goed, maar wat algauw duidelijk werd, was de rijkdom van die grond, en dat alles wat aan de groei raakte van doorgroeien wist. Ik stond ervan te kijken. En ik was opgetogen. De klei was nog steeds grijs en grof, maar al minder dan voorheen, en hij keek me bemoedigend aan, en ik wist: dit is het begin van een mooie vriendschap.

Bert Meelker

Vrijwilligersuitje

Een vereniging is niets zonder de vrijwilligers die de hele boel draaiende houden. Om daar eens extra bij stil te staan en alle vrijwilligers te bedanken bood het bestuur hen een leuke dag aan op zaterdag 10 september.

Deels op de fiets en deels met de auto gingen wij op deze heerlijke zonnige dag op weg naar de natuurtuin van de familie Schipper in Noordlaren. Na een prachtige fietstocht van 18 kilometer, op zichzelf al de moeite waard, arriveerden wij bij de familie Schipper. Hier genoten wij een heerlijke lunch gemaakt door de groep 'Vrouwkracht' uit Vinkhuizen, een groep allochtone vrouwen die met elkaar de heerlijkste maaltijden kookt.

Vervolgens kregen we een rondleiding door de tuin. Deze gevarieerde tuin, 1987 nog een weiland en 1 hectare groot bevat veel verschillende soorten bijzondere planten en zelfs een stuk bos. Door een combinatie van vaste en wilde planten is deze mooie natuurlijke tuin ontstaan. Na een mooie wandeling en nog een fruitsalade toe was het alweer tijd voor de terugtocht.

Het was een prachtige dag en iedereen was het erover eens dat het vrijwilligersuitje jaarlijks op het programma moet staan.

Berber de Jong en Marjan de Jong

Op de foto ontbreken Derk Ots en Jannes Marrink. Zij waren er wel bij maar vertrokken iets eerder.


         

Rooster werkplan najaar 2016, op de zaterdagochtend

   

24 sept 09.30 - 12.30 u

tuin

1 okt 09.30  -  12.30  u

tuin

   

8 okt 09.30 -  12.30   u

tuin

B. Andriessen 101 S. Autar 030 F.E. Beeldsnijder 204
R. Bakker 034 M. Blaauw 225 M. Beerda 028
R. Bakker 036 A. Chiffrun 165 C. Beukema 224
E. Haijkens 213.2 E. Dijkstra 002 K. Bhola 057
B. de Jong 149.2 L. Fadda 024 M. Cesme 075
H. Maraiyhdj 092 M. Haijkens 124.2 C. Draaijer 214
B. Pakes 105 M.S. Kariman 046 P. Garfield 078
H.K. Sambhal 031 A. Kram 196 J. Gorter 001
F. Sedoc 205 E. Noort 231 J. Hilbolling 146
A. Staal 209.1 R. Ronomedjo 047 J. Horneman 122.2
K. Stad 173 A. Schra 039 B. Meelker 154
H. Tooi 045 M.M. Somboek 018 M. Nuzzolo 218
S. Treu 076 M. Viel 068 M. Oosting 229
J. v.d. Vegte 178.2 S. Visser 070.1 A.T. Pranger 180.2
J. de Waard 090 E. Voerman 126 L. de Ridder 012

15 okt 09.30  -  12.30  u

tuin

22 okt 09.30  -  12.30 u

tuin

29 okt 09.30  -  12.30 u

tuin

I. Bakker 124.1 R. van Bavel 049 G. Waalboer 103
L. v.d. Dongen 132 D. v.d. Berg 181 A. Bhola 050
S. Flokstra 038 A.R. Djasmadi 207 A. Bouhattaou 109
K. Hamdan 003 L. Heiman 228 C. de Graaff 125
B. Isenia 084.1 O. Kavatsyuk 116 L. Holstege 170.2
H. Jongsma 048 W. Kloosterman 174 G. Huizinga 079
D. Karovic 091 R. Nakazawa 156 B.N. Meestringa 136.2
H. van Oosten 217 F. Piseddu 198 A. Ros 071
T.G. Rienksma 155.2 R. Robertus 069 R. Sansaar 080
F. Roelofs 017.2 M.L. Stoffels v.d. Berg 074.2 I. Tuma 162
R.A. Tardjopawiro 163 E. Telgt 026 G. Vorenkamp 234
I. ten Vaarwerk 239 J. Tiebackx 200 R. de Vries 029
M. Volmer 061 E. v.d. Velde 082 O. Wiersma 137
S. v.d. Wal 053 R. Wessels 067.1 I. Wolters 106
M. Willemse 064 J. Wetsema 067.2 J. Zwerver 100

5 nov   09.30  -  12.30  u

tuin

12 nov 09.30  -  12.30 u

19 nov  09.30 -  12.30 u

H. Blacquière 112 M. Ebrahimpour 025.2 J. Kruit 020
M. v.d. Briel 072 C. Grippeling 062 J. van Marwijk 063
E. Bright 016 H. Kamsma 199 A. Oost 032
N. Courtz 164 C. Khoe 235 K. Pakes 119
D. Damen 127 G. de Kok 148.2 P. Schoonhoven 008

 

Let u op: de tijden zijn veranderd!

In het najaar is het werkplan op de zaterdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur. Deelnemers aan het werkplan krijgen gratis koffie en thee en na afloop soep en broodjes.

Wanneer u niet kunt komen op de dag dat u bent ingeroosterd dan kunt u dit per email laten weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U wordt dan een volgende keer verwacht.

Deelname aan het werkplan is hard nodig,

er is veel te doen op ons complex!


Wie wat en waar in onze vereniging

Bestuur
Jan Roede 06-51360000 voorzitter
Luuk Boiten 050-5774421 secretaris
Marjan De Jong 06-12716494 penningmeester
Kees Van Vliet 06-34830187 techniek, pr en verhuur
Leen Peeman 050-3015716 pr
Werkplan/tuincommissie
Frans Rambaran 06-26550664 tuinverhuur
Jan Ramroep 06-17122313
Mohammed Bakkati 050-5716549
Waldo Wolff 050-5413607
Mario Rodenburg
Technische commissie
Bouwcommissie
Gerrit Kuiper 050-3136314
Leen Peeman 050-3015716
Kantine
Febo Emmelkamp 050-5773441
Winkel
Derk Ots 050-5774203
Jan Leverman
Jannes Marrink
Sila Gangadien
Jaap Hofstee
Frans Rambaran
Commissie van beroep
Bert Touwen Martinikerkhof 18 9712 JH schriftelijk
Japke Boelstra Tuin 066

Correspondentieadres

Jupiterstraat 143 050-5774421 secretaris
9742 EW Groningen

Adres tuincomplex

Friese Straatweg 420-1 Groningen geen post naartoe sturen!

Bankrekening

NL94INGB0004127812 t.n.v. Vereniging Amateurtuiniers Vinkhuizen
Website
http://volkstuinvinkhuizen.nl
Email
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Facebook
https://www.facebook.com/groups/VolktuinVinkhuizen